Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (GAZ / HAK / VAT / TAXI / L) 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 216
tel. 71 301 15 28

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

W przypadku adnotacji o dokonaniu montażu instalacji gazowej:

1. wniosek o dokonanie adnotacji o zamontowaniu haka / instalacji gazowej,
2. dowód rejestracyjny,
3. karta pojazdy, jeżeli była wydana,
4. wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
5. fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji.

W przypadku adnotacji o zamontowaniu haka:

1. wniosek o dokonanie adnotacji o zamontowaniu haka / instalacji gazowej,
2. dowód rejestracyjny,
3. karta pojazdy, jeżeli była wydana,
4. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym o prawidłowym zamontowaniu haka.

W przypadku adnotacji VAT / TAXI / L:

1. wniosek o dokonanie adnotacji VAT / TAXI / L,
2. dowód rejestracyjny,
3. karta pojazdy, jeżeli była wydana,
4. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

Dokumenty do wglądu:

1. dowód osobisty,
2. aktualna polisa OC

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 10 minut

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 6076
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-02 13:50:09
Czas publikacji: 2018-03-01 08:58:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych