Wtórnik nalepki kontrolnej 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 216
tel. 71 301 15 28

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej,
  2. dowód rejestracyjny,
  3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  4. oświadczenie o utracie / uszkodzeniu nalepki kontrolnej

Dokumenty do wglądu:

  1. dowód osobisty,
  2. aktualna polisa OC

Opłaty:

18,50 zł nalepka kontrolna
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej (D)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas oczekiwania to ok. 10 min

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 1884
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-02 13:35:12
Czas publikacji: 2018-03-01 09:03:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych