Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. 

 
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. 

Sprawę załatwia:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1,
III piętro, pokój nr 308, 309,
tel. 071/ 30 15 39 lub 301 15 35.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o zwrot nieruchomości wraz z oznaczeniem geodezyjnym nieruchomości.
 • Decyzja o wywłaszczeniu i odszkodowaniu.
 • Postanowienie sądu o stwierdzeniu praw do spadku po zmarłym właścicielu nieruchomości.
 • Dane adresowe współwłaścicieli wywłaszczonych nieruchomości.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Kserokopia map: ewidencyjnej, katastralnej, sytuacyjno - wysokościowej.
 • Odpis księgi wieczystej.
 • Wykaz zmian gruntowych.
 • Operat szacunkowy.
 • Plany realizacyjne inwestycji będącej celem wywłaszczenia, plany zagospodarowania terenu z Archiwów Zakładowych i Archiwum Państwowego oraz inwestorów.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 k.p.a.

Podstawa prawna:

 • Art. 136 ust. 3, art. 142, art. 216, art. 217 ust.2, art. 229 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Uwagi:

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 615
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2003-12-11 13:49:32
Czas publikacji: 2003-12-11 13:49:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych