Odszkodowania za działki gruntowe wydzielone pod drogi na podstawie decyzji o podziale nieruchomości. 

 
Odszkodowania za działki gruntowe wydzielone pod drogi na podstawie decyzji o podziale nieruchomości. 

Sprawę załatwia:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1,
III piętro, pokój 308, 309,
tel. 071/ 30 15 39 lub 301 15 35.

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o ustalenie i wypłacenie odszkodowania.
  • Decyzja o podziale nieruchomości.
  • Decyzja o podziale nieruchomości.
  • Postanowienie sądu o stwierdzenie praw do spadku po zmarłym właścicielu nieruchomości.
  • Dane adresowe współwłaścicieli nieruchomości.
  • Protokołu rokowań.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

  • Operat szacunkowy.
  • Wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 k.p.a.

Podstawa prawna:

Art. 98 ust. 3, art. 128 - 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Uwagi:

Nie pobiera się opłaty skarbowej.
 

Liczba odwiedzin : 705
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2003-12-11 13:53:10
Czas publikacji: 2003-12-11 13:53:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych