Zamówienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

 
 
 • zbiory danych EGiB
  (formularz: P_wniosek_o_udostępnienie_materiałów + P1_zbiory_danych_egib),
 • rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiB
  (formularz: P_wniosek_o_udostępnienie_materiałów + P2_rejestry_kartoteki_EGIB),
 • mapa ewidencji gruntów i budynków
  (formularz: P_wniosek_o_udostępnienie_materiałów + P3_mapy),
 • rejestr cen i wartości nieruchomości
  (formularz: P_wniosek_o_udostępnienie_materiałów + P4_RCIWN),
 • zbiory danych GESUT
  (formularz: P_wniosek_o_udostępnienie_materiałów + P5_GESUT),
 • zbiory danych BDSOG
  (formularz: P_wniosek_o_udostępnienie_materiałów + P6_BDSOG),
 • zbiory danych bazy danych BDOT500
  (formularz: P_wniosek_o_udostępnienie_materiałów + P7_BDOT500),
 • mapa zasadnicza
  (formularz: P_wniosek_o_udostępnienie_materiałów + P3_mapy),
 • inne materiały
  (formularz: P_wniosek_o_udostępnienie_materiałów + P8_inne).

Miejsce załatwienia sprawy:

pok. 121,  I p. tel. 71 301 15 61

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek,
 • dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (w przypadku zamówienia na dokumenty zawierające dane osobowe).

Opłaty:

Według cennika stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. (art. 35 Kpa).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Do pobrania:

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 3125
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Beń
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2010-02-19 10:39:28
Czas publikacji: 2019-02-21 14:21:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-02-21