Jak załatwić sprawę ? 

 
 
Wydział Komunikacji

  

Wydział Architektury i Budownictwa
  

Wydział Ochrony Środowiska

 

 

Wydział Geodezji i Kartografii - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 

 

 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 
 
 
 
Zasady załatwiania skarg i wniosków

 

§ 39


1. Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, w środy, w godzinach od 15.00 do 17.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 10.00.
2. Naczelnicy Wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.
3. Z przyjęć interesantów składających skargi i wnioski zgłoszone ustnie sporządza się protokół przyjęcia, zawierający:

 

  •  datę przyjęcia,
  •  imię, nazwisko i adres składającego,
  •  zwięzłe określenie sprawy,
  •  imię i nazwisko przyjmującego,
  •  podpis składającego.

4. Protokół przyjęcia skargi i wniosku przekazuje się do dekretacji Staroście. Podobny tryb obowiązuje przy przyjmowaniu skarg i wniosków interesantów złożonych na piśmie.

 

§ 40


1. Wpływające skargi i wnioski kwalifikowane są przez Starostę z odpowiednią dekretacją do danego stanowiska pracy oraz zapisem symboli dla skarg –„S”, a dla wniosków – „W”.
2. Skargi i wnioski są rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków w Wydziale Organizacyjnym, a następnie przekazywane do załatwienia zgodnie z dekretacją.
3. Po załatwieniu skargi i wniosku komplet akt sprawy przekazuje się do Wydziału Organizacyjnego, który prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków.

 

§ 41

Skargi i wnioski są załatwiane w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków /Dz.U. Nr 5, poz.46/.

 

Liczba odwiedzin : 43206
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Beń
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2010-02-17 12:55:20
Czas publikacji: 2019-02-21 14:25:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-01-15