Utrata lub zniszczenie znaków legalizacyjnych 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 216
tel. 71 301 15 28

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej,
  2. dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
  3. tablice (tablicę) rejestracyjne,
  4. oświadczenie o utracie / zniszczeniu nalepki legalizacyjnej

Dokumenty do wglądu:

  1. dowód osobisty,
  2. aktualna polisa OC

Opłaty:

12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych (C)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 10 min

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Dokumenty do pobrania:

 

 

Liczba odwiedzin : 998
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-02 13:34:27
Czas publikacji: 2018-03-01 09:05:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych