Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Starostwo Powiatowe w Oławie udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Oławie umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w urzędzie. Usługa jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoby uprawnione, które chcą skorzystać z usług tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, oraz określeniem rodzaju sprawy co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.  Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się  w załączniku do niniejszej informacji.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, elektronicznej skrzynki podawczej  lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta, znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Oławie.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Starosta Oławski lub osoby działające z jego upoważnienia zawiadomią osobę uprawnioną  o zaistniałych przeszkodach, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inna formę realizacji przysługujących uprawnień.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione w celu ułatwienia komunikacji z pomocy osoby przybranej, wizyta w Starostwie Powiatowym w Oławie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

Do pobrania:

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Starostwo Powiatowe w Oławie udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Oławie umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w urzędzie. Usługa jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoby uprawnione, które chcą skorzystać z usług tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, oraz określeniem rodzaju sprawy co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.  Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się  w załączniku do niniejszej informacji.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, elektronicznej skrzynki podawczej  lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta, znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Oławie.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Starosta Oławski lub osoby działające z jego upoważnienia zawiadomią osobę uprawnioną  o zaistniałych przeszkodach, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inna formę realizacji przysługujących uprawnień.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione w celu ułatwienia komunikacji z pomocy osoby przybranej, wizyta w Starostwie Powiatowym w Oławie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 1972
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2012-04-18 11:48:00
Czas publikacji: 2015-08-17 14:31:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych