Dom Pomocy Społecznej 

 
Dom Pomocy Społecznej 

Dom Pomocy Społecznej
55-200 Oława
ul. Lwowska 6
tel./fax (0-71) 313-01-10, 313-91-03
NIP: 912-13-89-579
REGON: 930543628

Dom Pomocy Społecznej w Oławie  jest samorządową jednostką budżetową powiatu oławskiego. Jest przeznaczony dla dorosłych osób przewlekle somatycznie chorych.
 
Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu.
 
Dom umożliwia mieszkańcom Domu korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 
 

 

Liczba odwiedzin : 3663
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2006-10-04 08:39:15
Czas publikacji: 2006-10-04 08:39:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych