Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 
  

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne)

Po zalożeniu konta można złożyć wniosek pod adresem:

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W OŁAWIE

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, lub Profilem Zaufanym ePUAP.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:

DOC, DOCX, RTF, ODT,
XML, XLS, XLSX, ODS,
CSV,
TXT,
GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
PDF,
ZIP, RAR, TAR, GZ.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


 

Liczba odwiedzin : 2578
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-02-20 10:24:14
Czas publikacji: 2007-02-20 10:24:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych