Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora w Wydziale Komunikacji

wybrana została Pani Justyna Hurkała zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Justyna Hurkała  uzyskała najwyższą liczbę punktów. Justyna Hurkała spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawnych wymaganych na tym stanowisku pracy.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

2019-01-03 14:10:46
Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym

Starosta Oławski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w  Starostwie Powiatowym w Oławie
Inspektora ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym

1. Wymagania niezbędne :
a) obywatelstwo polskie,
b) niekaralność,
c) wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, prawo, administracja,
d) doświadczenie: minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku obejmującym zagadnienia kadrowe,
e) znajomość przepisów prawa pracy oraz aktów wykonawczych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, samorządu powiatowego, ustawy o pracownikach samorządowych, finansów publicznych,
f) znajomość programów: PŁATNIK ZUS, R2 Płatnik – system kadrowo-płacowy,
g) wysoka kultura osobista, dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, kreatywność i samodzielność, pełna dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań.

2.Wymagania dodatkowe :
a) studia podyplomowe z dziedziny prawa pracy lub zarządzania zasobami ludzkimi,
b) doświadczenie na stanowisku kadrowym w administracji samorządowej lub rządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
Realizacja zadań  zgodna z przepisami kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie powiatowym  w zakresie spraw osobowych pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oławskiego.

2018-12-31 10:44:19
Informacja o wyniku naboru

Oława 14 grudnia 2018 r.

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Oławie

Starosta Oławski informuje, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Oławie nie wybrano żadnego kandydata.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

2018-12-27 09:59:47
Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora w Biurze Zarządzania Kryzysowego

wybrana została Pani Monika Barabasz zamieszkała w Zakrzowie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Monika Barabasz  uzyskała wymaganą  liczbę punktów.

Monika Barabasz spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawnych wymaganych na tym stanowisku pracy.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

2018-12-13 14:26:39
Informacja o wyniku naboru

PZ.110.3.2018.MK

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalisty – doradcy ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, do zatrudnienia została wybrana Pani Ewelina Harasymowicz, zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Harasymowicz spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Sepcjalisty – doradcy ds. osób niepełnosprawych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

2018-12-01 10:05:25
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na  stanowisko pracy pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że nabór na stanowisko pracy pracownika socjalnego nie został rozstrzygnięty w związku z brakiem ofert spełniających wymagania niezbędne

2017-12-12 07:47:01