Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-15 14:41:19 Aktualności / Sesja Rady Powiatu Aleksander Kruk Edycja artykułu
2018-11-15 14:30:06 Przetargi, zamówienia, oferty / Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oławskiego w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17 Krzysztof Petrykiewicz Publikacja artykułu
2018-11-15 13:18:36 Aktualności / Sesja Rady Powiatu Aleksander Kruk Edycja artykułu
2018-11-15 13:18:01 Aktualności / Sesja Rady Powiatu Aleksander Kruk Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-11-15 08:09:41 Praca / Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga Aleksander Kruk Edycja artykułu
2018-11-15 08:00:47 Praca / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie - Inspektor ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym Aleksander Kruk Publikacja artykułu
2018-11-15 07:52:53 Praca / Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga Aleksander Kruk Edycja artykułu
2018-11-15 07:48:45 Praca / Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga Aleksander Kruk Edycja artykułu
2018-11-14 17:09:11 Praca / Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga Aleksander Kruk Edycja artykułu
2018-11-14 17:07:49 Praca / Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga Aleksander Kruk Edycja artykułu