Rejestr

Informacje Starosty Oławskiego zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2013.1409 ze zm.)


Nr Imię nazwisko lub nazwa inwestora Data wpływu wniosku Adres inwestycji Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o jego braku
1 Emilia Sobutka  2015-06-30 działka nr 23/2 AM-43 obręb Laskowice budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem Decyzją nr 628/2015 z dnia 14.07.2015 r. umorzono postępowanie na wniosek strony
2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie 
zwik 
2015-07-23 Oława ul Jodłowa działka nr 29/3 AM-76 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dniu 24.08.2015 minął termin do wniesienia sprzeciwu. Organ nie wniósł sprzeciwu
3 Tauron Dystrybucja S.A.  2015-07-30 działka nr 6 AM-58; działki nr 12, 13, 28, 9 AM-47 obręb Laskowice budowa linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym nN Wniosek został wycofany. Starosta Oławski decyzją nr 832/2015 umorzył postepowanie w przedmiotowej sprawie
4 GSB BUD Sp. z o.o.  2015-08-05 działki nr 19/9 do 24, 19/26 do 28 AM-28 obręb Laskowice budowa sieci i przyłączy: kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej w dniu 04.09.2015 minął termin do wniesienia sprzeciwu. Organ nie wniósł sprzeciwu
5 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie 
zwik 
2015-08-27 Oława, ul. 3 Maja 20 c, działki nr 1/7, 1/34, 1/35 AM-70 Budowa sieci i przyłącza wodociągowego w dniu 28.09.2015 minął termin do wniesienia sprzeciwu. Organ nie wniósł sprzeciwu
6 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie 
zwik 
2015-08-21 Działka nr 3/41 AM-38, ul. Krucza, obręb 0003 Oława Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Decyzją nr 817/2015 z dnia 11.09.2015 r. umorzono postępowanie na wniosek strony
8 Gmina Miasto Oława  2015-09-01 działki nr 31/3, 30/1, 29/1, 26/2 AMM-47, ul. Lipowa/Sybiraków, obręb Oława Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w dniu 01.10.2015 minął termin do wniesienia sprzeciwu. Organ nie wniósł sprzeciwu
9 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie 
zwik 
2015-09-03 Działka nr 3/41 AM-38, ul. Krucza, obręb 0003 Oława Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dniu 05.10.2015 minął termin do wniesienia sprzeciwu. Organ nie wniósł sprzeciwu
10 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie 
zwik 
2015-09-11 Działka nr 17, 15/5 AM-45, ul. Sportowa, obręb Oława Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb pawilonów handlowo- usługowych w dniu 13.10.2015 minął termin do wniesienia sprzeciwu. Organ nie wniósł sprzeciwu
11 Tauron Dystrybucja S.A.  2015-09-18 działki ewidencyjne nr 31/6, 31/7, 101, 105 obręb Radłowice, jednostka ewidencyjna Domaniów Budowa odcinka linii napowietrznej nn wraz z wymianą istniejącego słupa nn oraz budowa linii kablowej nn wraz ze złączem kablowym na potrzeby zasilania budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr 31/6 oraz 31/7 w miejscowości Radłowice, gmina Domaniów W dniu 14.11.2015r. minął termin do wniesienia sprzeciwu. Organ nie wniósł sprzeciwu.


Liczba odwiedzin: 649